Foto Vita Aeterna Oy

Jäävuori: Världen av Esoteri

Furuborgsgatan 3, 00980 Helsingfors
Hotel Rantapuisto

Seminarveckoslutet Världen av Esoteri, organiserad i Hotel Rantapuisto i Nordsjö, presenterar ämnen som esoteriskt guld

Seminarveckoslutet Världen av Esoteri, organiserad i Hotel Rantapuisto i Nordsjö, presenterar ämnen som esoteriskt guld, mysterier i det engelska måttsystemet, Pythagoras och Platos mysterieskolor, symboliken i stadsplanering, psykedelier, shamanism och flera intressanta teman.

Hotel Rantapuisto

11.-12.6.2022

Avgift 120€