Foto Galerie Anhava (c) Jussi Tiainen

Jani Hänninen: Odd One Out

Fredriksgatan 43, 00120 Helsingfors
Galerie Anhava

Galerie Anhava öppnar vårsäsongen 2021 med Jani Hänninens (f. 1974) separatutställning ”Odd One Out”.

Galerie Anhava öppnar vårsäsongen 2021 med Jani Hänninens (f. 1974) separatutställning ”Odd One Out”.

Hänninen hämtar inspiration från såväl gatukonstens och graffitins som konsthistoriens och populärhistoriens tradition.

Han plockar bildelement från varierande källor och kombinerar dem intuitivt och med säker blick i sina målningar.

De collagelika verkens kolorit är bred; granna och intensiva färgfält varvas i de nya verken med brutna och mjuka nyanser.

Galerie Anhava
14.1.-7.2.2021 ti-fre kl 11-17, lö-sö kl 12-16

Fritt inträde

Stäng