Foto Helsingin Taidehalli

Jani Ruscica: I utan prick

Nervandersgatan 3, 00100 Helsingfors
Helsingfors Konsthall

Jani Ruscicas verk trivs i rum där de kan befinna sig i fri rörelse.

Jani Ruscicas verk trivs i rum där de kan befinna sig i fri rörelse. De dröjer sig kvar i förhållanden där de överenskomna läsinstruktionerna är igenkännbara men svåra – för att inte säga omöjliga – att följa. I sådana rum, öppna åt olika håll, finns det plats för betraktaren och hens tolkningar.

I Ruscicas verk har tecken, föremål och fenomen en nyckfull relation till sina betydelser. En tidigare kontext bildar alltid ett plan på vilket nya betydelseskikt kan byggas, men helst vill de fenomen och former som verken föreställer undvika rätlinjighet och bipolära kategorier.

Helsingfors Konsthall

30.4.-5.6.2022

Ti, to och fre kl 11-18, ons kl 11-20, lö-sö kl 11-17

Inträde 8/14€, under 18 år fritt inträde

Stäng