Foto EMMA (c) Paula Virta

Jesper Just: The Lonely Villa

Flitarvägen 5, 02100 Esbo
EMMA - Esbo moderna konstmuseum

I sina kortfilmer granskar Jesper Just (f. 1974) människorelationernas många nivåer.

I sina kortfilmer granskar Jesper Just (f. 1974) människorelationernas många nivåer. Han närmar sig sina figurer finkänsligt och lämnar berättelsens slut öppet. Liksom många av hans verk behandlar kortfilmen The Lonely Villa minoritetskulturer, stereotyper kring kön och relationerna mellan generationer. Ett centralt tema är att hitta och omforma sin identitet.

I stället för med dialog sker kommunikationen i Justs filmer ofta genom musikens förmedling. I verket The Lonely Villa för huvudpersonerna en diskussion genom att sjunga över telefon. Sångens ord ger en antydan om vad som sker mellan personerna.

The Lonely Villa ses i mediesalen på utställningen Beröring.
 

EMMA

1.2.-28.5.2023

ti, lö-sö kl 11-17, ons-to kl 11-19, fre kl 11-21

Inträde 10/20€, under 18 och över 70 år fritt inträde