Foto Galerie Anhava (c) Jussi Tiainen

Jussi Niva: Free-floating

Fredriksgatan 43, 00120 Helsingfors
Galerie Anhava

Galerie Anhava inleder sitt program 2023 med Jussi Nivas separatutställning Free-floating.

Galerie Anhava inleder sitt program 2023 med Jussi Nivas separatutställning Free-floating. 

Utställningsverken speglar konstnärens kompromisslöst måleriska tänkande och konsekventa, exakta uttryck. Den tjocka, ymnigt strukna oljefärgens yta skiner i all sin enkelhet.Någonting som har en naturlig kontakt med verkligheten lyser med sin närvaro. Blicken vandrar fritt, liksom flytande över ytornas veck och lutningar.

Galleriets stora sal fylls av de stora målningarna som böljar genom rummet som en bred, ständigt föränderlig tredimensionell yta.Formen stiger och sjunker liksom av sig själv, såväl i en och samma målning som från verk till verk. De nya, huvudsakligen monokromatiska verken har Niva valt att måla i nyanser som liksom reproducerar naturmaterial och som redan länge varit utmärkande för hans måleri.

Jussi Niva har länge dryftat essentiella frågor inom måleriet och granskat målningens förhållande till rum, tid och plats. Hans verk är aktiva i den situation där de betraktas. De föreslår olika infallsvinklar och förändras efter dem. Detta konkretiseras särskilt i galleriets minsta sal där ett nytt platsspecifikt verk tar hela rummet i besittning och liksom omsveper betraktaren.

 

Galerie Anhava

12.1.-12.2.2023

Ti-fre kl 11-17, lö-sö kl 12-16

Fritt inträde