Käsi auki, käsi kiinni (Handen öppen, handen sluten) – Konstrådgivning

Annegatan 30, 00100 Helsingfors
Annegården

Vad kunde man gömma i handen? Kanske några spännande hemligheter! Vi undersöker symboler och skapar egna nya symboler. Vi använder dem som utgångspunkt för hemligheter som kan gömmas i handen.

Vad kunde man gömma i handen? Kanske några spännande hemligheter! Vi undersöker symboler och skapar egna nya symboler. Vi använder dem som utgångspunkt för hemligheter som kan gömmas i handen.

I slutet gör vi ett gemensamt animationsverk till Annegårdens mediekonstutställning.

Konstrådgivningen handleder och uppmuntrar vuxna och barn (3–6 år) att skapa och uppleva konst tillsammans. Verksamheten ger också information och idéer on hur man kan ordna utrymme och tid i hemmet för möten med konsten. Välj en tid som passar dig och kom i tid.

Rekommenderad ålder: 3-5-åringar med en vuxen
Språk: finska

Stäng