Kalliola settlementhus

Sturenkatu 11, 00510 Helsinki

Kalliola settlementhus, som ligger i Berghäll, är ett utrymmer för samhälleliga aktiviteter och kultur.

Stäng