Kannelmäen Voimistelijats julföreställning

Klarinettvägen 5, 00420 Helsingfors
Gamlasgården

Kannelmäen Voimistelijats traditionella julföreställningar ses igen på Gamlasgården.

Kannelmäen Voimistelijats traditionella julföreställningar ses igen på Gamlasgården.

Information om grupperna som deltar i föreställningarna finns på Kannelmäen Voimistelijats webbplats: https://www.kannelmaenvoimistelijat.fi/.

Vi har två föreställningar samma dag, den ena klockan 13.30 och den andra klockan 17.

Längd: cirka 1 timma

Biljettförsäljning fr.o.m. 5.12.2022

Stäng