Foto Galerie Anhava (c) Jussi Tiainen

Karoliina Hellberg & Loji Höskuldsson: Toast

Fredriksgatan 43, 00120 Helsingfors
Galerie Anhava

Karoliina Hellbergs och Loji Höskuldssons gemensamma utställning rekognoscerar nattlig tid, rum man tillfälligt lämnat bakom sig, sommarens sorglöshet

Karoliina Hellbergs och Loji Höskuldssons gemensamma utställning rekognoscerar nattlig tid, rum man tillfälligt lämnat bakom sig, sommarens sorglöshet och vardagens estetik. 

 

De två konstnärerna lärde känna varandra på Island år 2020 då Hellberg vistades på ett residens Ásmundarsalur, och föreslog att Höskuldsson skulle medverka i den utställning som nu visas på Galerie Anhava. Under tiden före utställningen har de två stått i dialog med varandra, men själva verken har de gjort var för sig. De berättar att de besökt varandras verk i sina tankar, diskussioner och fantasier.

Karoliina Hellbergs målningar och pappersverk refererar till nattetid. Därmed ser man dem med annan blick; natten är tystare, där finns någonting obestämt hotfullt. På natten är man därför alerta med både kropp och själ, fantasin får vingar. Hellbergs interiörer är tomma, de är tillfälligt övergivna men inte bortglömda, för målningarna utandas en känsla av omsorg och omtanke. Någonstans utanför bilden finns en person som på många vis är fäst vid sina växter, sina kärl och sin utsikt. Verken handlar inte om längtan tillbaka till det förflutna, de är nyfikna på framtiden.

I den isländska konstnären Loji Höskuldssons verk ser man välbekanta och vardagliga föremål och förpackningar. De handbroderade blomstjälkarna böjer sig åt olika håll, detaljerna har konstnären fångat på duken i lika ymniga som delikata färgkombinationer. Sommaren lever vidare i Höskuldssons verk. De handlar inte enbart om hur saker och ting ser ut utan också om hur de smakar och hur de känns. De humoristiska verken leker med stereotypier, och motiven bestäms efter det land där de ställs ut.
 

Galerie Anhava

1.-22.12.2022 ti-fre kl 11-17, lö-sö kl 12-16

 

Fritt inträde