Foto Zodiak (c) Venla Helenius

Karolina Ginman: Fluvial

Kabelplatsen 3, 00180 Helsingfors
Zodiak

Fluvial är en kroppslig och röstmässig scenfantasi som närmar sig och tar form ur flytande tillstånd

Fluvial är en kroppslig och röstmässig scenfantasi som närmar sig och tar form ur flytande tillstånd, strömmar, håligheter och bångstyrig materia. Verket som vävs genom andning, rörelse och ett språk i flux, kanaliserar fluktuerande affekter, åldrar, tid och förmedvetet material bortom förståndets gränser.

Dansaren Karolina Ginman sensitiserar sig för kroppens, psykets och jagets öppningar, porer och trösklar, och frammanar ett spektrum av flytande tillstånd ur vilka rörelse får födas fram. Genom att poetiskt närma sig andning, kroppens håligheter, geléaktig substans och de fantasier dessa väcker, låter hon kroppen tala till åskådaren bortom förståndets gränser. Hon hänger sig åt en sensuell resa genom förmedveten terräng och dansar med det ogreppbara, okontrollerbara, icke-ännu-tänkta.

Zodiak

25.3.-7.4.2022, kalender: zodiak.fi

Biljetter 15-30€, längd 1 h