Foto Galleria Duetto (c) Shikako Harada

Kati Tuominen-Niittylä: Känsla

Kalevagatan 15, 00100 Helsingfors
Galleri Duetto

Keramikutställningen av Kati Tuominen-Niittylä pågår under hösten i Galleria Duetto.

Keramikutställningen av Kati Tuominen-Niittylä pågår under hösten i Galleria Duetto.

"Jag arbetar i fälten mellan konst, design och hantverk.

Mina verk är handbyggda med snörteknik, brännt i ungstemperatur 1080-1250°C. Olika keramiska massor, engober, glasyrer och strukter påverkar resultatet. Verkens känsla och karaktär formar sig genom min upplevelse om naturfenomen och arkitektoniska miljöer som jag tänker verken kunde passa in.

Jag gillar långsam rörelse.

Verken har delvis rört sig på väggar.

När något tas bort, kommer något annat i stället."

Kati Tuominen-Niittylä 

Kati Tuominen-Niittylä arbetar i Helsingfors på fastigheten Arabia 135, som är rik med sitt historia. Tuominen-Niittylä har arbetat på Arabia konstavdelningen sedan 1980 och är urspunglig medlem i Föreningen Arabias konstavdelning. Föreningen fyller 20 år nästa år.

Galleria Duetto

12.10.-6.11.2022 ti-fre kl 11-17, lö-sö kl 12-16

Fritt inträde

Stäng