Kehona – Som kropp – Kirsi Jaakkola | Toni Lehtola | Sanna Pajunen | Veijo Setälä

Ekogatan 4, Helsinki, 00530 Helsingfors
Caisa

Utställning där verken förnimms med hela kroppen, genom att röra vid och utforska.

Utställning där verken förnimms med hela kroppen, genom att röra vid och utforska.

Olika sinnen ger en skild uppfattning om verken och utvidgar upplevelsen av konstverket. Konstnärerna har envar på sitt sätt skapat verk som är berörbara. Utöver verkens komplexitet stöds upplevelsen av utställningen även av texter i punktskrift, presentationer på teckenspråk, material på lättläst språk samt konstnärernas och deltagarnas berättelser om verken.

Stäng