Foto EMMA / Katie Spragg: The Wilds of 5 Lely Court, 2016. (Katukiveyksen erämaa). Stillkuva

Keramiken i förnyelse

Flitarvägen 5, 02100 Esbo
EMMA - Esbo moderna konstmuseum

Den bakomliggande tanken som har inspirerat utställningen Keramiken i förnyelse är den japanska traditionen kintsugi

Den bakomliggande tanken som har inspirerat utställningen Keramiken i förnyelse är den japanska traditionen kintsugi, där delarna av ett trasigt keramiskt föremål fogas ihop igen med guld eller någon annan metall. 

Man döljer inte att föremålet är trasigt utan skapar en ny relation till det. Kintsugi fungerar här som en metafor för samhället. Hur lyckas vi foga ihop bitarna till en ny och hållbar konstruktion?

Verken av tolv konstnärer och två konstnärskollektiv tar sig an skärningspunkten mellan det förflutna och det kommande, som präglas av farhågor kring miljön och förändringar i de sociala strukturerna. 

Leran som material är på ett särskilt sätt kopplad till mänsklighetens historia, och verkar samtidigt svara på det vi just nu behöver: enhet, närvaro och något handgripligt att göra.

Utställningen har satts upp i samarbete med expertorganisationen för design Ornamo. 

EMMA
3.5.2021-7.8.2022

Inträde 10/12€, under 18 och över 70 år fritt inträde
Rekommenderas att köpa biljetterna på förhand från EMMA Shop, men de säljs också på platsen

Stäng