Foto Forum Box (c) Noora Lehtovuori

Kirjasto / Library

Gräsvikskajen 3 a, 00180 Helsingfors
Forum Box

Hurdant är tillståndet av ett konstverk efter det har slutförds? Vad händer om verket inte blir avslutat?

Hurdant är tillståndet av ett konstverk efter det har slutförds? Vad händer om verket inte blir avslutat? Konsten kräver aktivering för att kunna samla betydelser. Den letar efter sedimentation genom återkommande föreställningar och uppfattningar.

Kirjasto / Library undersöker arkiveringsprocesser och –medel samt ritualer i slumrande samlingar som forms av konstnärer i sina studior, hem och överallt där konstnärligt arbete utförs.

Kuratorerna Chih Tung Lin, Jonni Korhonen, Noora Lehtovuori och Ria Andrews studerar vid Konstuniversitetets Praxis – magisterprogrammet. De utforskar gruppdynamikens möjligheter i kuratering och kreativa processer. Med denna utställningen vill de hitta olika sätt för att engagera publiken med konstupplevelser i galleriutrymme.

Forum Box
11.12.2020-3.1.2021 Tue-Sun 12.00-17.00

Fritt inträde

Stäng