Foto Cristian Medel

Kommer det att finnas folk kvar? – frågorna om mänsklighetens öde dansar på Naturhistoriska museet

Norra Järnvägsgatan 13, 00100 Helsingfors
Naturhistoriska museet

Verket, som kombinerar dans, musik och projicering, frågar om människorna kan drabbas av dinosauriernas öde.

Om dinosaurierna utrotades, kan människorna vara hotade i en utopisk framtid? Det upplevelserika verket kastar frågorna om mänsklighetens öde rakt i knät på en dinosaurie och över den – kom och se om museets ramar kan tåla det!

Verket har skapats av filmfotografen och bildkonstnären Cristian Medel.

I verket uppträder tre dansare.

Program:

17.20-17.40
18.20-18.40
19.20-19.40
20.20-20.40
21.20-21.40

Evenemanget är en del av upplevelserunda med 7 museer den 23 november. Kvällen är fylld av dans, teater, dikter och musik. Öppet hus kl. 17-22 på Designmuseet, HAM Helsingfors konstmuseet, Villa Hagasund, Helsingfors stadsmuseum, Naturhistoriska Museet, Konstmuseet Sinebrychoff och Helsingfors Konsthall.

Stäng