Foto HAM/Maija Toivanen

Konstens ABC: Rita ett ansikte!

Södra Järnvägsgatan 8, 00100 Helsingfors
HAM Helsingfors konstmuseum Tennispalatset

Konstverkstad

Har du nån gång funderat över hur man ritar ansikten så att det ser levande ut? I verkstaden går vi igenom grunderna för hur man tecknar ansikten.

Åldersrekommendation: Åk 7–9, gymnasiet och andra stadiet.

Konstverkstaden anknyter till följande delar i läroplanen: Bildkonst

Kompetensområden: K2 Kulturell och kommunikativ kompetens

Längd: 1,5 timmar