Kors och tvärs om ekologin – Brandon Ballengée | Cecilia Jonsson | Julia Lohman | Soichiro Mihara | Leena Saarinen | Antti Tenetz

Annegatan 30, 00100 Helsingfors
Annegården

Vad för slags konst kan man skapa av alger, artificiell intelligens från rymden, fågelljud, surhetsgrad i havsvatten, radioaktivitet eller muterade grodor?

Vad för slags konst kan man skapa av alger, artificiell intelligens från rymden, fågelljud, surhetsgrad i havsvatten, radioaktivitet eller muterade grodor?

Utställningen Kors och tvärs om ekologin presenterar verk som förenar observationer och fakta om olika fenomen genom konst, vetenskap och formgivning. Genom verken kommunicerar konstnärerna sina observationer och lyfter fram det osynliga.

Verken begrundar olika fenomen som orsakats av naturen och människans agerande, med bland annat havstång, artificiell intelligens i rymden, fågelläten, sjövattnets grad av aciditet, radioaktivitet eller muterade grodor som material och utgångspunkt. Undersökningsobjekten leder oss till djupare frågor som vad innebär samvaro i olika ekosystem och på hurdana sätt kan människan förhålla sig till miljön som hon är delaktig i? Och hur kan man via konstverk gestalta den föränderliga världen?

Brandon Ballengée synliggör den allt svagare miljön genom muterade grodor som konstnären samlar under sina fältundersökningar. Cecilia Jonssons verk synliggör i sin tur havets aciditet med hjälp av en enorm mätapparat. Julia Lohmann fokuserar i sitt verk på havstång som material och vad detta material berättar om havens tillstånd och vad som kunde göras för att stoppa försurningen av haven. I Soichiro Miharas verk kan vi höra den
radioaktiva strålningen, som blev mycket viktig i konstnärens hemland efter kärnkraftverksolyckan i Fukushima. Leena Saarinen strävar efter att komma närmare människans och fåglarnas språk genom att skapa ett alfabet för fågelsång. I Antti  Tenetz  verk undersöks den artificiella intelligensens och biologins möjligheter med rymden som utgångspunkt.

Utställningsturer finns på engelska mån-fre 12.10.-16.10. kl 10.30 & 14.00. Förhandsregistrering.

Utställningen har förverkligats i samarbete med Konstcentret Annegården och Föreningen för biokonst.

Föreningen för biokonst främjar konstnärliga projekt mellan konst och vetenskap med syfte att väcka diskussion kring biovetenskaperna, bioteknologi och bioetik. Föreningen fungerar även i internationella nätverk för konstnärer och forskare samt skapar och utvecklar konstnärers arbetsförutsättningar i Finland och internationellt. Föreningen uppehåller SOLU, ett utrymme som fungerar som ett konstnärligt laboratorium och som en förenande plattform mellan konsten, vetenskapen och samhället. SOLU är beläget på Skatudden i Helsingfors. Föreningen för biokonst har ett residensprogram för konstnärer på biologiska forskningsstationen i Kilpisjärvi.

Stäng