Krafsa, rispa, skrapa – Vi skapar konst

Annegatan 30, 00100 Helsingfors
Annegården

Skrapkartongsteknik är en tämligen sällsynt teknik att göra bilder som används av t.ex. seriekonstnärer. Den vuxna och barnet arbetar tillsammans för att göra bilder som kompletterar varandra.

Skrapkartongsteknik är en tämligen sällsynt teknik att göra bilder som används av t.ex. seriekonstnärer. Den vuxna och barnet arbetar tillsammans för att göra bilder som kompletterar varandra.

Tehdään taidejuttuja (Vi skapar konst) uppmuntrar och vägleder 7–10 år gamla barn från Helsingfors och deras vuxna att skapa och uppleva konst tillsammans. Verkstäderna ger tips att möta konst också hemma mitt i vardagen. Det går att delta då det passar: alla gånger eller endast under några.

Verkstadslärare: Anne Rossi-Horto

Max. 14 deltagare (barn och vuxna tillsammans)

Åldersrekommendation: barn 6–10 år med vuxen

Arbetsspråk: finska

Längd: 1 t 30 min

Stäng