Kultur- och språkkafé – Helsinki Early Music Festival

Klarinettvägen 5, 00420 Helsingfors
Gamlasgården

Under FiBOs och Nordiska kulturpunktens kultur- och språkkafé intar norska och svenska musiker Gamlasgårdens Stage för att diskutera samarbetet mellan nordiska barockorkestrar.

Under FiBOs och Nordiska kulturpunktens kultur- och språkkafé intar norska och svenska musiker Gamlasgårdens Stage för att diskutera samarbetet mellan nordiska barockorkestrar.

Språkkaféet ger deltagarna möjlighet att öva på isländska, norska, svenska, finska och danska tillsammans med infödda talare. Alla är välkomna, såväl nybörjare som längre hunna och infödda talare.

Så här fungerar språkkaféet:
• Varje språk (isländska, norska, svenska, finska och danska) har ett eget bord, som är märkt med landets flagga.

• Vid varje bord finns två infödda talare – en som övar språket med nybörjare och en som talar med längre hunna.

• Såväl nybörjare som längre hunna och även infödda talare är välkomna.

• Kring borden diskuterar man informellt och avslappnat på de olika nordiska språken. Deltagarna kan också diskutera själva språket eller lära sig grundläggande ord och meningar. Vid borden kan det också finnas spel eller andra språkövningar.

• Man kan delta i språkkaféet enligt sin egen tidtabell och sina egna tidsramar, och man får sitta vid de olika borden så länge man vill. Man får också byta bord för att öva på flera nordiska språk.

Längd: 2 t
Språk: isländska, norska, svenska, finska och danska

Stäng