Foto Helsingin kaupunki / Amir Tahvonen

Kulturcenter Caisa

Kaikukatu 4, 00530 Helsinki

Caisa är ett öppet och dynamiskt kulturcentrum i Helsingfors, med avsikt att utveckla Helsingfors till en stad med mångsidigare kultur. Kärnan i Caisas verksamhet utgörs bl.a. av konserter, föreställningar och utställningar.