Kulturlaboratoriet - Kulttuurilabra

Dunungens väg 2, Helsingfors
Dunungens väg 2, Helsingfors

Kulturlaboratoriet - Kulttuurilabra – en lokal för att experimentera med sin konst

Avsikten med Kulturlaboratoriet - Kulttuurilabra är att möjliggöra för unga att skapa konst, experimentera och dela på kunskap, samt sysselsättning.  

Arbetet över fyra års tid och ett fint initiativ från KrutBudgeten är nu verklighet! I Kasberget (Dunungens väg 2) har man renoverat en egen lokal för unga, Kulturlaboratoriet - Kulttuurilabra. Målet med Kulturlaboratoriet-projektet var att få till stånd en lokal för de ungas självständiga verksamhet i Kasberget. Avsikten med lokalen är att möjliggöra för unga att skapa konst, experimentera och dela på kunskap, samt sysselsättning. Det första verket i lokalen är en installation som byggs av avskrivna böcker. Den genomförs i samarbete med ungdomstjänsterna och biblioteket och själva verket byggs av ungdomar i åldern 13–29 år under veckoslutet lö-sö 16.10–17.10.  

Anmäl dig till veckoslutet!  

Stäng