Kuokkavieraat på Vallgårds bibliotek

Päijännevägen 5, 00550 Helsingfors
Vallgårds bibliotek

Folksångsgruppen Kuokkavieraats konsert på Vallgårds bibliotek.

Kuokkavieraat är en folksångsgrupp som framför traditionell och modern finsk-ugrisk folkmusik, till exempel ingermanländska röntyskäsånger, österbottniska slädsånger och mordvinska melodier. Influenser har även hämtats ur den skandinaviska sångtraditionen, och Kuokkavieraats sång övergår stundvis i ett improviserat ljudspex. 

Den 9 december sprider gruppen glädje på Vallgårds bibliotek.

Stäng