Foto Päivälehden museo (c) Ida Pimenoff

Kvinnokagalen

Ludvigsgatan 2-4, 00130 Helsingfors
Päivälehtimuseet

Kvinnokagalen - motstånd och upplysning under ofärdsåren 1899-1906

Kvinnokagalen - motstånd och upplysning under ofärdsåren 1899-1906


Kvinnokagalen var ett hemligt sällskap som grundades våren 1902 då en grupp kvinnor som protesterat mot förryskningsåtgärderna blev missnöjda med den blygsamma roll som de hade i motståndsarbetet – arbetet som dominerades av män. Det var dags att ta saken i egna händer. Många kvinnor började smuggla förbjudna publikationer och samla in pengar för att detta material skulle kunna tryckas. Kvinnorna delade ut det känsliga materialet via sina distributionsnätverk.

 

Det var den s.k. första förtrycksperioden som fick människor att delta i motståndsarbetet. Kejsar Nikolai II hade år 1899 utfärdat februarimanifestet som förenhetligade lagstiftningen i Finland i enlighet med Rysslands önskemål. Manifestet ledde till stora protester och även kvinnor deltog i dem.


Det ytterst hemliga kagalarbetet var någonting nytt och spännande, nästan berusande. Att lura gendarmerna och tullmännen skänkte kvinnorna stor tillfredsställelse, och kodade meddelanden hjälpte till att vilseleda dem som försökte spionera. De lyckade operationerna hade också en mörk baksida: husundersökningarna innebar kränkningen av hemmets privata sfär, och deportation var ett verkligt hot. 

Vem stod näst i tur att bli deporterad?

 

Päivälehtimuseet

17.11.2022-19.2.2023 må-sö kl 11-17

 

Fritt inträde