Laura Beloff & arbetsgruppen: R-bus / I Fiskehamnen

Södra Järnvägsgatan 8, 00100 Helsingfors
Helsingfors konstmuseum HAM

I höst rör sig den självstyrande robotbussen R-bus på Fiskehamnens gator.

I höst rör sig den självstyrande robotbussen R-bus på Fiskehamnens gator. Bussen utnyttjar algoritmer och väljer slumpartat vilka rutter den kör. Med hjälp av maskininlärning skapar verket ljud av fiktiva varelser som hörs inne i bussen på andra frekvenser än övriga ljud med mänskligt eller icke-mänskligt ursprung i omgivningen.

I Fiskehamnen stannar bussen vid fyra hållplatser markerade med symbolen R-bus. Passagerarna stiger på bussen utan att veta vart verket tar dem. R-bus undersöker hur upplevelser och minnen uppstår i en värld där digitala dataflöden suddar ut gränsen mellan det algoritmbaserade och fysiska utrymmet.

Laura Beloff & arbetsgruppen Marko Tandefelt, Petri Ruikka, Jani Hietanen, Sebastian Schlecht, Calvin Guillot, Andrea Mancianti, John W. Fail, Esther Saraste, Metropolia / Smart Mobility, AuVe Tech OÜ

I samarbete med Helsingfors konstmuseum HAM, Helsingfors stad och Helsingfors festspel. R-bus hör till helheten A Stream Among Streams som har kuraterats av Aleksandra Kiskonen och Kristiina Ljokkoi från sektorn för den offentliga konsten i Helsingfors konstmuseum HAM.

Fritt inträde.

Konstverket kan upplevas: Konstens Natt 17.8.2023: kl. 14.00–17.00 och kl. 19.00-22.00. Helsingfors festspel 18.8–3.9.2023 dagligen tisdag till söndag, inte måndagar: kl. 11.00–14.00 och kl. 16.00–19.00 Längd: 10–15 min.