Foto EMMA (c) Ari Karttunen

Leena och Kalle Nio: Målarmaskin

Flitarvägen 5, 02100 Esbo
EMMA - Esbo moderna konstmuseum

Bildkonstnären Leena Nio, känd för sina mångskiktade målningar, och bildkonstnären, magikern och teaterregissören Kalle Nio

Bildkonstnären Leena Nio, känd för sina mångskiktade målningar, och bildkonstnären, magikern och teaterregissören Kalle Nio genomför sin första samproduktion på EMMA hösten 2021.

Verket som rör sig mellan performativ konst och bildkonst skapar med hjälp av olika slag av magiteknik en illusion av en målarprocess.

I Målaremaskinen ingår en målningsinstallation samt föreställningar varje vecka där en ny målning alltid uppstår.

EMMA
29.9.-12.12.2021

Inträde 10/12€, under 18 och över 70 år fritt inträde

Stäng