Lena Labart: Astu sinä virtaani – Maksuttomat maanantait

Klarinettvägen 5, 00420 Helsingfors
Gamlasgården

Lena Labart tolkar i sitt monologuppträdande Eeva Kilvis verk Kuolinsiivous.

Lena Labart tolkar i sitt monologuppträdande Eeva Kilvis verk Kuolinsiivous.

Text: Eeva Kilpi
Manus: Lena Labart ja Eira Jauckens-Labbart
Framförande: Lena Labart
Produktion: Teatteri Lab Art Teater

Längd: ca 40 min

Språk: finska

Stäng