Foto Galleria Duetto (c) Minna Varpula

Leonardo da Vilhu: Pop-Madonna

Kalevagatan 15, 00100 Helsingfors
Galleri Duetto

Leonardo da Vilhu (Risto Vilhunen): Pop-Madonna

Leonardo da Vilhu (Risto Vilhunen): Pop-Madonna

Risto Vilhunen alias Leonardo da Vilhu (f. 1945) är en renessansfigur och professional med bräda kunskaper. Han har gjord bl.annat målningar, skulpturer, sklulptur-målningar, performanser, mosaiker och grafik. 

Hans kategorier är omfångsrika, från pop-konst och abtrakt konst till landskapsmålningar och olika figurer. I utställningen Pop-Madonna visar Vilhu splitternya verk, som speglar hans ungdomsminnena i skyltmåleri samt pop-konst.

Galleria Duetto

25.5.-19.6.2022 ti-fre kl 11-17, lö-sö kl 12-16

Fritt inträde

Stäng