Foto © Jari Soini, kuvankäsittely

Les Lumières -festival: Marseilles två anleten

Sveaborg, 00190 Helsingfors
Sveaborgs sjöfästning

Les Lumières - festival tema: Marseille efter pesten.

Les Lumières - festival tema: Marseille efter pesten.

Dramatiserad konsert. Ensemble Concerto Soave från Marseille, Jean-Marc Aymes, ledning, cembalo, orgel, sopran Lise Viricel och Marja Rumpunen, fortepiano. Skådespelarna Joachim Wigelius och Anja Bargum. Musik från Marseille av: Charles Desmazures, Pierre Gautier, Alexandre de Villeneuve, Louis Saint- Aman, Jean-Joseph Mouret, Alexandre Loüet, Chalabreuil.

Greve Anckarbjelke och Emilie Havskrona råkar hitta vår landsman, amiral Carl Tersmedens resekista ute på Tenaljen von Fersen. När Tersmeden kom fram 1736, syntes ej längre något spår av den fruktansvärda pesten som härjat i staden ett decennium tidigare. Det välmående Marseille bjöd på fester, konserter och
maskerader i en aldrig sinande rad. Om ett djupt annorlunda Marseille den berömde doktor Jean Baptiste Bertrands år 1721 utkomna beskrivning på den outtröttliga kampen mot pestepidemin år 1720.

Sveaborg, Tenalji Von Fersen
18.6.2022 kl. 19-21
Biljetter 20-30 € 

Stäng