Foto Liisa Pentti+Co / Kobra Agency

Liisa Pentti +Co: SpaceP_EBody

Gasverksgatan 1/4, byggnad 8, 00540 Helsingfors
Cirko - Centrumet för nycirkus

SpaceP_EBody, aka svärmande kring förkroppsligad empati

SpaceP_EBody, aka svärmande kring förkroppsligad empati

SpaceP_EBody, aka svärmande kring förkroppsligad empati, kommer att utformas utifrån olika erfarenheter av förkroppsligad empati och kinestesi. 

Evenemanget är en flerdimensionell serie av informella evenemang i den postpandemiska perioden. Evenemanget kommer att innehålla föreställningar, workshops, debatter, reflektioner, historia och en dokumentärfilm.

 

Cirko

15.-18.3.2023, tidtabellen finns på internet och Facebook

Biljetter 10-25€, åldersrekommendation 11+