Foto Maija Toivanen / HAM

Måla en fresk

Södra Järnvägsgatan 8, 00100 Helsingfors
HAM Helsingfors konstmuseum Tennispalatset

Konstverkstad

I den här verkstaden bekantar vi oss med freskmålningstekniken. Vi går och tittar på Tove Janssons fresker, varefter alla gör en egen liten fresk. Som material använder vi gips, kol och vattenlösliga färger.

Åldersrekommendation: daghem, åk 1-9, gymnasium och 2 stadiet

Konstverkstaden anknyter till följande delar i läroplanen: Bildkonst, historia, K2 Kulturell och kommunikativ kompetens.