Månsasgårdens Filmklubb: Musik i modern film

Skogsbäcksvägen 4, 00630 Helsingfors
Månsasgården

Våren 2023 fokuserar Månsasgårdens filmklubb på inhemsk modern film.

Filmklubben träffas sammanlagt sju gånger under våren och på tre av träffarna tittar vi på en film i Metsäpurosali. Klubbens ledare, filmregissör och konstnär Zagros Manuchar, introducerar publiken i de olika temana. Vi träffar upphovsmän och -kvinnor bakom filmerna och samtalar om filmerna som vi sett. Till Filmklubben krävs ingen förhandsanmälan och du kan delta när det passar dig. Filmvisningarna i Metsäpurosali är öppna för alla. 

fre. 17.3 Filmklubben: Flickors aktörskap i modern film 

fre. 31.3 Filmklubben: Musik i modern film 

fre. 14.4 Filmklubben: Inhemsk experimentell film 

fre. 5.5 Visning av Skogshuggarens saga