0

Maiju Hukkanen: Dagar med en rytm av dagdrömmar

Södra Järnvägsgatan 8, 00100 Helsingfors
HAM Helsingfors konstmuseum Tennispalatset

I dessa bilder gestaltas två skilda men sammanlänkade liv.

I dessa bilder gestaltas två skilda men sammanlänkade liv. Två upplevelser av ensamhet och längtan efter närhet. Om dagar med en rytm av dagdrömmar. Djur och människa. Den ena tvingas leva i en bur, den andra väljer att göra det.

Mina teckningar visar djuret i mitten av utrymmen skapade för människor. Jag har velat utforska kontaktytan som skapas mellan djuret och dess självförverkligande i de jämna, hårda och slutna miljöerna som är avsedda för oss. Det finns alltid ett hinder genom, mellan eller under vilket den kaotiska världen utanför kan skönjas.

Det är svårt för människor att leva sig in i djur av andra arter, men behovet av att förstå och spegla sig själv i dem försvinner aldrig. Ett djur kan anpassa sig till människans miljö, men hur upplever det sin begränsade frihet?

Maiju Hukkanen (f. 1985) är en bildkonstnär som bor i Helsingfors. I sina teckningar i kol och vaxkrita avbildar hon ofta annorlunda världar som lätt blir osynliga. Under de senaste åren har hon blivit intresserad av att utmana den människocentrerade synvinkeln, vårt förhållande till andra arter, samt gränssnittet mellan det abstrakta och deskriptiva. Valet att använda ritning som arbetsmetod har gjort det möjligt för henne att långsamt forma tanken bakom bilden som en del av processen.

I sitt arbete har hon fått stöd av Centret för konstfrämjande.