Maria-Elina Koivula: Hämärinkäinen

Annegatan 30, 00100 Helsingfors
Annegården

En vacker docteaterföreställning på finska som baserar sig på Mila Teräs och Karoliina Pertamos barnbok vid samma namn.

En vacker docteaterföreställning på finska som baserar sig på Mila Teräs och Karoliina Pertamos barnbok vid samma namn.

Föreställningen Hämärinkäinen uppmanar åskådaren att stanna upp och glömma brådskan. I föreställningen lär sig olika varelser, djur och människor att respektera varandra, och tillsammans förbereder de midvinterfesten.

Hämärinkäinen är en julföreställning för alla oavsett religion. Den avgiftsfria föreställningen avslutar Annegårdens festhöst.

Förhandsanmälan öppnar den 25 november på annantalo.fi.
För barn över 4 år.

Stäng