Foto Marjatta Hanhijoki: Japanilainen kimono ja Mirjan pallohuivi (c) Helsingin Taidehalli

Marjatta Hanhijoki: Synbarligen

Nervandersgatan 3, 00100 Helsingfors
Helsingfors Konsthall

I Marjatta Hanhijokis värld blir skenbart oansenliga ting betydelsefulla, det som är litet blir stort och rummet fylls av värme.

I Marjatta Hanhijokis värld blir skenbart oansenliga ting betydelsefulla, det som är litet blir stort och rummet fylls av värme.

Marjatta Hanhijokis verk är fulla av berättelser och anekdoter; ett fyrverkeri av detaljer och vardagsiakttagelser. De mästerligt berättade enskildheterna och den breda kulturhistoriska lärdomen förenas med glimtar av vardag till en sällsam upplevelse.

Utställningen presenterar Hanhijokis produktion från 1970-talet till vår tid. Verken är mångbottnade i ordets vida bemärkelse. Akvarellen växer fram ur tunna skikt av vattenfärg, kolteckningarnas valörer går från ljusgrått till becksvart, den svartvita grafikens från ljust till mörkt. Hanhijokis verk bjuder oss att stiga in i denna begåvade bildtänkares ymniga värld.

Helsingfors Konsthall
13.11.2021-2.1.2022

Stäng