Foto Helsinki Marketing / Suomenlinna Governing Body (c) Aino Heininen

MeriViapori 2022

MeriViapori är ett träbåtsevenemang i vattnen utanför Helsingfors och Sveaborgs gästhamn.

MeriViapori är ett träbåtsevenemang i vattnen utanför Helsingfors och Sveaborgs gästhamn.

Helsingfors, Sveaborg

18.6.2022

Fritt inträde

Stäng