"Minun Helsinkini" – Dana Danishmand

Mikaelsgatan 17c, 00100 Helsingfors
Caisa

Mitt Helsingfors

Mitt Helsingfors Dana Danishmandis barndom i Kurdistan var miserabel på grund av kriget mellan Iran och Irak. Att teckna var Danishmands viktigaste kamrat och bästa sällskap. Kollisionen mellan religioner och civilisationer i födelsestaden tillsammans med stadens oljerök skapade en svartvit värld av nöd och smärta. Vid ankomsten till Finland 1999 fick Danishmand äntligen uppleva efterlängtad frihet. -- Öppettider mån-fre kl 9–18, lö kl 11–18
Stäng