Mobiltelefonerna fram! – Mediekonstverkstad för 12–18-åringar

Ekogatan 4, Helsinki, 00530 Helsingfors
Caisa

Verkstaden har som avsikt att öppna konceptet mediakonst genom video- och ljudkonst.

Verkstaden har som avsikt att öppna konceptet mediakonst genom video- och ljudkonst.

Under verkstaden arbetar man främst med sin egen mobiltelefon, och bekantar man sig med hur man kan utnyttja dess möjligheter. Under verkstaden lär vi oss observera den egna omgivningen, fördjupar oss i hur mobiltelefonens kamera kan användas, lär vi oss ljuddesign och bekantar vi oss med video- och ljudediteringsprogram som är lätta att använda. Handledarna stöder verkstadsdeltagarna i att hitta och stärka sina egna bildkulturer och att synliggöra dem.

Till verkstaden hör föreläsningar, samtal, övningar och hemläxor i form av observationsuppgifter. Till sist produceras ett verk utgående från de tekniker man lärt sig under verkstaden.

Läraren: Saban Ramadani och Andra Sarenius
Språk: finska, engelska

Förhandsanmälan: [email protected]

Stäng