Motion Pictures – Jussi TwoSeven

Åbohusvägen 1, 00900 Helsingfors
Stoa

Utställningen av bildkonstnären Jussi TwoSeven, som är känd för sin gatukonst med djurmotiv, består av målningar och videoverk där målningarna ingår.

Utställningen av bildkonstnären Jussi TwoSeven, som är känd för sin gatukonst med djurmotiv, består av målningar och videoverk där målningarna ingår.

Verken med naturtema i utställningen tar ställning till de problem som vår nutida livsstil orsakar och till betydelsen av att värna om miljön även i vårt moderna samhälle.

Stäng