Foto Riku Pihlanto

Motionsverksamhet i ungdomsparken i Rönnbacka

Gängstigen 8, 00710 Helsingfors
Rönnbacka ungdomsparken, Gängstigen

Äventyrsklubb, Streetworkout & Pokemon-promenader!

Äventyrsklubb på tisdagar kl. 10.30–15 för 9–12-åriga (inget klubbmöte 29.6)

Vi rör oss i närområdena och har äventyr: Vi lagar mat i en trangia, metar i Vanda å, bouldrar på nära berg och i klätterhallen. Vi kan också åka ut på en cykelutfärd. Klockslagen är inte noggranna – ibland tar det längre, ibland snabbare.

Streetworkout och akrobatik på tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 15.30–17.30.

Sex olika grupper i åldrarna 9–17-åriga. Verksamheten leds av Asad Friigym

Pokemon-promenader på fredagen 18.6 och fredagen 2.7 kl. 10.30–12. Inga åldersgränser. Vi startar hos kafé Linnunpesä. Ingen anmälan. 

Stäng