Foto Tina Herzl

Musica nova Helsinki

Musica nova Helsinki är Finlands största evenemang för nutida musik och ett av de mest betydande i sitt slag i Europa.

Musica nova Helsinki är Finlands största evenemang för nutida musik och ett av de mest betydande i sitt slag i Europa. Festivalen arrangeras vartannat år och grundades 1981 under namnet Helsinki Biennale. Musica nova presenterar den intressantaste nutida musiken för sin finländska publik, tar ställning till aktuella fenomen samt strävar efter att finna broar mellan nutida musik och andra konstarter.