Foto Crash Ensemble / Musica nova Helsinki (c) Maarit Kytöharju

Musica nova Helsinki 2021

Finlands största festival för nutida musik, Musica nova Helsinki, flyttar på grund av coronaläget huvudsakligen till webben

Finlands största festival för nutida musik, Musica nova Helsinki, flyttar på grund av coronaläget huvudsakligen till webben och erbjuder ett exceptionellt omfattande konsertutbud i februari på bland annat Yles kanaler.

Internet, Yles kanaler
2.-10.2.2021

Hela programmet fås från www.musicanova.fi/sv

Stäng