Foto Crash Ensemble / Musica nova Helsinki (c) Maarit Kytöharju

Musica nova Helsinki 2023

Musica nova presenterar den färskaste nya musiken, aktuella internationella tonsättare samt klassiker inom nutida musik för den finländska publiken.

Musica nova presenterar den färskaste nya musiken, aktuella internationella tonsättare samt klassiker inom nutida musik för den finländska publiken.

Helsingfors
1.-12.3.2023

Hela programmet fås från www.musicanova.fi/sv

Stäng