Neito-festivaali – Kortfilmsfestivalen

Nedre Malms torg 1, 00700 Helsingfors
Malms kulturhus

Kortfilmsfestivalen som ordnas i Helsingfors, Kuopio och Uleåborg består av fiktiva filmer och dokumentärer gjorda av studerande inom området.

Kortfilmsfestivalen som ordnas i Helsingfors, Kuopio och Uleåborg består av fiktiva filmer och dokumentärer gjorda av studerande inom området.

Syftet med festivalen är att lyfta fram filmskapare på uppgång samt stödja mångsidig och flerstämmig film.

Stäng