Niklas Ingelius: Nexus in Commotion

Södra Järnvägsgatan 8, 00100 Helsingfors
Helsingfors konstmuseum HAM

Våra sinnen har fel mycket oftare än de har rätt.

Våra sinnen har fel mycket oftare än de har rätt. Detta har konstaterats i laboratorium. Har du hört alla de teorier, enligt vilka ingenting är som det ser ut? Observation är en invecklad sak. När vi tittar på en vit vägg tillräckligt länge, uppstår det olika mönster på den. Vi söker och hittar olika former, även om de inte finns. Det här är en utmaning som vi stöter på, när vi reflekterar över vad vi troligtvis ser och vad som verkligen finns framför oss.

Att iaktta och att hitta styr mitt arbete. Målningarnas yta förändras när man tittar på dem. Blicken flackar i målningsspårens mycelium och uppfattar och avvisar undermedvetet nya områden och former. Av dessa former kombineras återkommande mönster, som genomtränger målningsytan helt och hållet. I målningarna skapar jag rumsliga ytor, som uppstår lager på lager, så att det i ett verk kan finnas tio målade genombrytningar. Som konstnär är jag intresserad av olika färgsystem, målfärgens materiella substans och uppkommandet av mönster med hjälp av otaliga återkommande tunna lager. De målade ytorna smälter in i ett nätverk av penseldrag som man kan förirra sig i med blicken.

Niklas Ingelius (f. 1992) är en konstnär och magister i bildkonst som bor i Helsingfors. Han arbetar huvudsakligen med byggda bottnar och målningar. I sitt arbete fördjupar han sig i en långvarig målningsprocess, där överlappande genomskinliga målningsytor framkallar optiskt och organiskt rörliga områden allt eftersom arbetet framskrider.

Stäng