Nora Sayyad: Wired This Way

Åbohusvägen 1, 00900 Helsingfors
Stoa

Nora Sayyads fotografier illustrerar personer med neuropsykiatriska symtom.

Nora Sayyads fotografier illustrerar personer med neuropsykiatriska symtom.

Frågor som rör psykisk hälsa tas upp på utställningen. ’Wired This Way’ består av en skriven och en konstnärlig del.

Stäng