Nordisk kulturkontakt

Kaisaniemenkatu 9, 00100 Helsinki

Nordisk kulturkontakt är en nordisk kulturinstitution som ligger i Helsingfors och som är en del av det officiella nordiska samarbetet. Verksamheten har tre delar. Nordisk kulturkontakt administrerar Nordiska ministerrådets fyra kulturstödprogram, driver ett bibliotek och kulturcenter i Helsingfors centrum samt ordnar evenemang.

Stäng