Nova Connection: defunensemble, Ilpo Väisänen

Georgsgatan 3, 00120 Helsingfors
G Livelab

Musica novas öppningskväll avslutas med Nova Connection, ett nytt tillfälle att i avkopplande klubbmiljö uppleva nya och överraskande klangvärldar

Musica novas öppningskväll avslutas med Nova Connection, ett nytt tillfälle att i avkopplande klubbmiljö uppleva nya och överraskande klangvärldar som avspeglar vår tid och inspireras av olika sfärer och estetiska ideal, och som kanske också utmanar lyssnaren. Under öppningskvällen uppträder två riktiga finländska supernovor: den elektroakustiska gruppen defunensemble och landets internationellt mest kända experimentella elektroniska musiker och pionjär inom branschen, Ilpo Väisänen, som sällan uppträder offentligt.

defunensemble bygger upp sitt program kring det nya projektet Northern Connection, som inspireras av den nordiska identiteten och det nordiska landskapet och främjar det internationella konstmusiksamarbetet på ett ekologiskt sätt. Under klubbkvällen uruppför defunensemble den unga skotska kompositören Lisa Robertsons nya verk am fàsach.

Nova Connection avslutas med Ilpo Väisänens omskakande soloset som riktar om rampljuset från samhället till individen.