ONLINE | Fr – For real – Virtuell utställning

Kulturcentret Stoa samlade en grupp 13–17-åringar för att fotografera glimtar ur vardagen. Man bjöd även in fotokonstnären Nora Sayyad, som organiserade ungdomarnas fotografier till en onlineutställning.

Kulturcentret Stoa samlade en grupp 13–17-åringar för att fotografera glimtar ur vardagen. Man bjöd även in fotokonstnären Nora Sayyad, som organiserade ungdomarnas fotografier till en onlineutställning.

Länk till virtuell utställning: http://www.stoa.fi/fi/virtuaalinennayttely2

Hur ser undantagstiden ut när fotograferna är ungdomar? Hurdana stunder bevaras i kamerans eller telefonens minne?

I februari–mars tog fem ungdomar, Anniina, Cecilia, Lotta, Pihla och Rama, fotografier i huvudstadsregionen. Samtidigt deltog Tilda i ett projekt via de ungas bibliotek Lava i Kulturhuset i Stockholm.

Fotografierna och texterna förmedlar de ungas känslor från den ena ytterligheten till den andra: från ovisshet till hoppfullhet, förvirring till små glädjeämnen och möten.

Kuratorn Nora Sayyad berättar om utställningens budskap: ”Till utställningen har samlats fotografier av ungdomar från olika bakgrunder. Fotona visar vardagens stämningar och tankar. Budskapet är tydligt: de gemensamma tankarna om vår tid utkristalliseras genom de ungas ögon och världar. Jag hoppas att utställningen bringar hopp, eftersom vi alla liksom upplever en gemensam kris. Endast sätten att klara av den kan variera. I bästa fall lämnar fotografierna spår i historien, när vi kommer ihåg året 2021”.

Stäng