ONLINE | #StopHatredNow 2021

Ekogatan 4, Helsinki, 00530 Helsingfors
Caisa

Den interkulturella och antirasistiska plattformen #StopHatredNow anordnas virtuellt i maj. Evenemanget skapar nya diskurser om diversitet, inklusivitet, maktstrukturer och intersektionellt feministiska strategier. Årets tema är Reshaping Horizons of Hope.

Den interkulturella och antirasistiska plattformen #StopHatredNow anordnas virtuellt i maj. Evenemanget skapar nya diskurser om diversitet, inklusivitet, maktstrukturer och intersektionellt feministiska strategier. Årets tema är Reshaping Horizons of Hope.

Det gångna året har varit en katastrof för alla. I år vill #StopHatredNow skapa sätt att möta varandra och aktivt drömma om framtida – antirasistiska, feministiska och mångfaldiga – horisonter även under dessa svåra tider. Hur kan vi fortsätta drömma normkritiskt även under en kris? På vilka sätt kan krisen gynna förändring, ge oss en chans att omförhandla föråldrade strukturer? I år kommer evenemangets fokus att ligga på att stärka varandra så att man även i den nuvarande situationen skulle orka aktivt drömma och skapa hopp.

#StopHatredNow inkluderar kostnadsfria föreläsningar, diskussioner, konstnärliga utgångar och workshopar som bjuder på verktyg för lärande och konkret arbete. Under veckan kan man se diskussioner kring bland annat mental hälsa, normativa kroppar, ungdomars agentskap, samt en paneldiskussion om inkludering och tillgänglighet på dansfältet, modererad av dansare och performer Maija Karhunen. Gäster inkluderar Pauliina Feodoroff, Flis Holland, Feminist Culture House och Miriam Attias.

Första dagens fokus ligger på hur man kommer från ord till handling. Globe Art Point anordnar en diskussion kring slutrapporten Konst, kultur och ett mångfaldigt Finland, utgiven av undervisnings- och kulturministeriet i januari, där projektets arbetsgrupp föreslår åtgärder som främjar mångfald i Finland. På måndagen den 17.5 firas även IDAHOT-dagen (International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia) med en fotoutställning och en paneldiskussion. Noggrannare information om programmet släpps ut senare på våren.

#StopHatredNow produceras i samarbete med Caisa, Globe Art Point, Goethe-Institut Finnland, Helsingfors stad, Interkult ry, Konstuniversitetet, Kultur för alla, Punos ry, UrbanApa och Zodiak – Centret för ny dans.

Stäng