Foto Galerie Anhava (c) Jussi Tiainen

Päivi Takala: Birdlife

Fredriksgatan 43, 00120 Helsingfors
Galerie Anhava

Päivi Takala (f. 1970) fortsätter på sin utställning Birdlife att dekonstruera målningen.

Päivi Takala (f. 1970) fortsätter på sin utställning Birdlife att dekonstruera målningen. 

Verkens diskreta, skiktade måleri kombineras med grova material från byggarbetsplatser. 

Transplantat som sågats loss från målningarna och fästs med betong i andra verk synliggör människans behov av att kontrollera sin omgivning samtidigt som de väcker tankar kring målningens natur och materialitet.

Galerie Anhava

2.-26.9.2021 ti-fre kl 11-17, lö-sö kl 12-16

Fritt inträde

Stäng